Van een start in een zakelijk proces naar een doelbewust resultaat.

Xover is een onafhankelijk adviesbureau met specifieke kennis op het gebied van document invoer, data verwerking en integratie van informatie vanuit of aansluitend op bedrijfsprocessen.

Xover is ook een netwerkorganisatie van deskundigen met specifieke kennis op het gebied van informatie input en informatie management.

Ons doel is de klant te helpen met het efficiënter maken van documentverwerking in de organisatie, van de start tot en met het einderesultaat.

Onze kenmerken zijn:

  • Specialist: Document input.
  • Creatief: Innoveren en meedenken in werkwijze van de klant.
  • Flexibel: Altijd een passende oplossing 
  • Samenwerking.
  • Doelgericht.